Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Suncokret

MAS 92.CP

 • Srednje kasni
 • Volovod E
 • Linolna
 • Clearfield Plus
 • NOVO

 • CLEARFIELD PLUS
 • NOVO

TEHNOLOGIJA + PRINOS +

 • IZVANREDAN PRINOS Vrhunska genetika
 • OTPORNOST NA BOLESTI Dobar i u uslovima visokog pritiska bolesti
 • CLEARFIELD PLUS Visoko efikasna tehnologija u suzbijanju korova
Mas_92CP

Identitet proizvoda

 • Cvetanje Srednje rani
 • Dužina vegetacije Srednje kasni
 • Ulje tip Linolna

Карактеристике

 • Visina biljke Visoka
 • Oblik glaveIspupčen
 • Položaj glaveSklon
 • Masa 1000 zrna53 - 59 g
 • Sadržaj ulja 44 - 49 %
Suma temperatura (bazirano na 6°)

Karakteristike

 • Početni porast 7
 • Poleganje 8
 • Tolerancija suša 9
 • Volovod E
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Tolerancija na bolesti

 • Plamenjača RM9
 • Phomopsis 7
 • Sclerotinia (glava) 8
 • Sclerotinia (stem)​ 9
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Preporuke

Optimalni uslovi Ograničeni uslovi
Prilagodjavanje + + + + + + + +
Broj biljaka po hektaru 65 000 62 000

Mas 92.CP je adaptibilan i ima potencijalza ostvarivanje dobrog prinosa na svimtipovima zemljišta. Na dobrim tipovimazemljišta preporučuje se rana setva.Veoma je tolerantan na najznačajnije bolestisuncokreta što do žetve obezbedjuje sigurnostuseva.