Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI 

MAS Seeds 

Ažurirano 22.07.2021

 1. Uvod 

Zaštiti privatnosti vaših informacija dajemo najveći značaj. U ovoj izjavi o zaštiti privatnosti objašnjava se koje lične podatke društvo MAÏSADOUR ili njegova podređena društva prikupljaju prilikom interakcija sa vama i putem naših različitih medija (ekstranet, veb lokacije itd.), kao i na koji način koristimo te podatke. 

MAÏSADOUR je poljoprivredna zadruga registrovana kod Agencije za privredne registre za grad MON-DE-MARSAN pod brojem 782 092 290, br. odobrenja 11967, sa sedištem na adresi route de Saint-Sever – 40280 – HAUT-MAUCO (u daljem tekstu: Društvo).  

MAS SEEDS, podređeno društvo grupe Maisadour koje se bavi semenarstvom, predstavlja društvo sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od 30.550 EUR, registrovano kod Agencije za privredne registre za grad MON-DE-MARSAN pod brojem 423 000 553, sa sedištem na adresi route de Saint Sever – 40280 HAUT MAUCO.  

U cilju optimizacije usluga koje pruža svojim članovima, klijentima, partnerima i korisnicima veb lokacija, zajednički nazvanim „korisnici“, društvo MAÏSADOUR je za potrebe ove politike zaštite privatnosti odlučilo da se organizuje u vidu grupe društava pri čemu je svako društvo posvećeno određenoj aktivnosti. 

Zbog toga može biti potrebno da Društvo i društva koja zajedno sa njim čine grupu međusobno podele podatke neophodne za ispunjenje svojih misija: predstavljanje, promovisanje i pomaganje korisnika. Dakle, sva navedena društva mogu da stupe u posed podataka koje je prikupilo bilo koje od ostalih društava. MAÏSADOUR u ime svih podređenih društava garantuje da će se poštovati propisi navedeni u ovoj politici zaštite privatnosti. 

Zadržavamo pravo da promenimo ovu politiku kako bi ona odražavala naše prakse i njihovu promenu ili kako bi se obezbedilo poštovanje propisa. Datum ažuriranja naše politike naveden je na početku ovog dokumenta.  

 

 1. Lični podaci koje prikupljamo 

Društvo prikuplja podatke neophodne za ispunjenje svoje misije i zbog toga traži od korisnika da pruže sledeće informacije: 

 • titula, ime i prezime  

 • poštanska adresa 

 • IP adresa 

 • E-adresa 

 • broj telefona 

 • geolokacija 

 • korišćeni pregledač 

 • dobavljač pristupa 

 • dimenzije ekrana 

 • tip aparata 

 • sociodemografski podaci 

Društvo prikuplja i obrađuje podatke koje mu korisnici pružaju kroz interakcije sa njim i putem ponuđenih proizvoda i usluga u sledećim situacijama: 

 • registracija na digitalne poljoprivredne usluge 

 • prilikom zahteva za kontakt 

 • ugovorni odnos 

 

 1. Upotreba ličnih podataka 

Obrada ličnih podataka obavlja se u okviru aktivnosti Društva i njegovih podređenih društava. Podaci se prikupljaju kako bismo vam ponudili usluge prilagođene vašim potrebama. Podatke pre svega koristimo za: 

 • upravljanje ugovorima 

 • upravljanje pretplatničkim računom 

 • prilagođavanje sadržaja veb lokacije i informacija koje vam šaljemo 

 • prilagođavanje ponuda 

 • sprovođenje aktivnosti savetovanja 

 • sprovođenje misija povezanih sa stručnim aktivnostima 

 • merenje posećenosti veb lokacija  

 • izračunavanje statističkih podataka za potrebe merenja publike i marketinških studija 

 

 1. Razlozi zbog kojih delimo vaše lične podatke 

U slučaju obrade podataka u svrhe komercijalnog istraživanja od vas će se zatražiti da date saglasnost. Međutim, može biti potrebno da Društvo i društva koja zajedno sa njim čine grupu međusobno podele podatke neophodne za ispunjenje svojih misija.   

Uz vašu saglasnost, možemo da delimo vaše lične podatke koji su neophodni za svrhe navedene u gornjem pasusu i koji su predmet takvog prenosa: 

 • sa svim našim podređenim društvima; 

 • sa dobavljačima koji rade u naše ime i za naš račun;  

 • kada to nalaže zakon ili za potrebe sudskog postupka. 

Osim gore navedenih slučajeva, od vas će se zatražiti da date saglasnost u slučaju prenosa podataka. 

 

 1. Kolačići i slične tehnologije 

Prilikom posećivanja naših internet lokacija, može doći do čuvanja kolačića na vašem računaru. Kolačići su male tekstualne datoteke koje šalje pregledač vašeg računara, tableta ili pametnog telefona i koje omogućavaju čuvanje korisničkih podataka u cilju olakšavanja navigacije i omogućavanja određenih funkcija.  

Koristimo kolačiće u sledeće svrhe: 

 • da bismo vam pružili oglašavanja prilagođena vašim interesovanjima,  

 • da bismo se borili protiv prevare,  

 • da bismo analizirali učinke naših proizvoda i usluga, 

 • da bismo utvrdili statistiku i obim posećenosti i korišćenja različitih komponenata naših usluga,  

 • da bismo prilagodili prikaz naše veb lokacije prema korišćenom terminalu. 

Tokom navigacije bićete obavešteni o prisustvu kolačića i njihovoj svrsi. Od vas će se zatražiti da date saglasnost i biće vam ponuđen način da ih odbijete. Možete da konfigurišete internet pregledač kako biste ograničili upotrebu kolačića i povukli saglasnost tako što ćete obrisati ili blokirati kolačiće. 

U slučaju deaktivacije kolačića možda nećete moći da koristite sve funkcije veb lokacije. 

Kolačići koji su neophodni za pružanje usluge koju korisnik izričito zatraži izuzeti su od prikupljanja u okviru ove saglasnosti. 

Kolačići imaju rok važenja od najviše 13 meseci. Od vas će se zatražiti da ponovo date saglasnost, nakon isteka tog roka tako što će se prikazati traka sa informacijama ili pre isteka roka važenja prilikom brisanja keša vašeg pregledača. 

Ako vaš terminal koristi više osoba ili ako na njemu koristite više internet pregledača, moguće je da vaša podešavanja u vezi sa kolačićima neće trajno važiti. Ako koristite različite terminale za pristup našoj aplikaciji (pametni telefon, tablet, računar itd.), željene postavke moraju da se podese na svakom od njih.  

 

 1. Čuvanje podataka 

Podaci koje nam pružite čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za pružanje usluga i saveta i ispunjenje obaveza koje ste nam poverili. Takođe se čuvaju tokom trajanja naših zakonskih obaveza i izvršenja ugovora koji nas obavezuje. Oni se skladište, obrađuju i prenose isključivo na teritoriji Francuske. 

Neki primaoci vaših podataka mogu da se nalaze izvan Evropske unije. Usvojene su neophodne garancije kako bi se osigurao dovoljan nivo zaštite vaših informacija, tako što zemlja/e primalac/oci nudi/e odgovarajući nivo zaštite prema odluci Evropske komisije ili tako što je prenos podataka uključen u standardne klauzule o zaštiti koje je usvojila francuska Nacionalna komisija za informatiku i slobode (CNIL). 

 

 1. Bezbednost podataka 

Društvo čini sve napore da obezbedi vaše podatke. Štitimo vaše podatke od bilo kakvih neodobrenih pristupa, izmena, obelodanjivanja ili uništavanja. Takođe vodimo računa da podizvođači koji postupaju u naše ime imaju isti nivo zahteva u pogledu bezbednosti vaših podataka. 

 

 1. Kako da ostvarite prava 

U skladu sa francuskim zakonom o informatici i slobodama od 6. januara 1978. godine i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. godine, svako fizičko lice ima pravo na pristup svojim podacima, njihovo ispravljanje, brisanje ili protivljenje njihovoj obradi i njihovu prenosivost od 25. maja 2018. godine. 

Da biste ostvarili svoja prava, potrebno je da nam se obratite na neki od sledećih načina: 

MAS Seeds SA 

Service Marketing – Protection des données 

Route de Saint-Sever 

40280 – HAUT-MAUCO (FRANCUSKA) 

Radi bolje obrade vašeg zahteva, priložite fotokopiju svoje lične karte uz zahtev. 

 

Obaveštavamo vas da takođe možete da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu: www.cnil.fr ili CNIL – 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS (FRANCUSKA).