Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Nutriplus

Nutriplus

Program NUTRIPLUS posvećen je pomoći stočarima da povećaju hranljivu efikasnosti krmnog bilja. Uključuje nove digitalne alate za pomoć pri odlučivanju u proizvodnju krmnog bilja.

Povećajte nutritivnu efikasnost vašeg krmnog bilja

nutriplus rs

Elitni proizvodi

Brend MAS Seeds obezbeđuje velike potencijale sorti / smeša krmnog bilja prilagođene svakoj potrebi i situaciji:

Silažni hibridi kukuruza

Silažni hibridi kukuruza: kvalitetan i obiman portfolio segmentiran po tipu kvaliteta silaže - uključujući specifična svojstva tolerancije.

Vidi hibride

Sorte lucerke

Sorte lucerke: dobar izbor visoko prinosnih proizvoda lucerke sa snažnom agronomijom i različitih dormantnih klasa. Hibridi suncokreta: široka ponuda koja odgovara svim zahtevima tržišta kao što su profili ulja, strategije za kontrolu korova, štetočina i tolerancije na bolesti.

NutriGrass

NutriGrass: portfolio krmnih smeša da maksimalno uveća sadržaj proteina u ishrani.

 

Aditivi i ostalo krmno bilje

Aditivi i ostalo krmno bilje: niz novih generacija krmnih aditiva i drugih komplementarnih useva, kao što su sirak ili krmna repa, kako bi se kompletirao NUTRIPLUS portfolio. AgroCover i druge poljske kulture: portfolio pokrivnih kultura i drugih komplementarnih useva kao što su sirak i žitarice

Maksimalno povećajte efikasnost useva na vašim poljima.

Program NUTRIPLUS posvećen je pomoći stočarima da povećaju nutritivnu efikasnost krmnog bilja. Na osnovu naše ponude silažnog kukuruza, lucerke i našeg novog portfolia krmnih mešavina NutriGrass, ovaj program takođe integriše skup saveta i usluga u 4 koraka: dijagnostičku analizu vrednosti hrane i analizu silosa, savetovanje o hibridima i sortama, savete o kultivaciji od setve do žetve. Takođe uključuje i nove digitalne alate za pomoć pri donošenju odluka za proizvodnju krmnog bilja.

 

Stručne usluge i alati

Naši agronomski stručnjaci oslanjaju se na naš specifični program istraživanja i razvoja koji kombinuje istraživačko eksperimentisanje i ispitivanje od strane poljoprivrednika kako bi pružili prilagođene savete i usluge u 4 koraka:

 

  1. Sveobuhvatna dijagnostika krmnog bilja na farmi
  2. Izbor najpogodnije grupe vrsta i sorti i hibrida za efikasnu ishranu
  3. Osiguranje terena i optimizacija potencijala prinosa
  4. Uspešna žetva i skladištenja krmnog bilja

Nutriplus_texte.jpg