Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Naše istraživanje i razvoj stvara hibride visokih performansi

Naše istraživanje i razvoj stvara hibride visokih performansi

MAS Seeds ulaže 15% svog prometa u istraživanje i razvoj kukuruza, suncokreta i uljane repice

Odabir ciljeva

Potrebno je od 8 do 15 godina za stvaranje jednog novog hibrida kukuruza, suncokreta ili uljane repice. Naše odeljenje za istraživanje i razvoj, zahvaljujući našoj najmodernijoj tehnologiji, stvara sorte velikog potencijala koje mogu odgovoriti na zahteve naših klijenata u skladu s navedenim ciljevima uzgoja

1

PRINOS

Povećanje i stabilnost prinosa za sve naše useve je jedan od glavnih prioriteta za uzgoj

2

ADAPTACIJA

našeg genetskog materijala različitim vrstama tla, klimatskim uslovima i uticajima globalnog zagrevanja

3

OTPORNOST

poboljšanje prirodnih mehanizama tolerancije hibrida na faktore stresa kao što su bolesti, štetočine ili uticaj okoline kao što je suša radi osiguranja prinosa

4

HRANLJIVA VREDNOST

Poboljšanje kvaliteta silaže kroz više kriterijuma kao što je energetska vrednost, zadržavanje hlorofila, sadržaj skroba

5

KVALITET

Sadržaj ulja, sastav ulja, kvalitet zrna ili proizvodnja biogasa su važne karakteristike za uzgoj

6

AGRONOMIJA

Glavne karakteristike biljke kao što su zrelost, stabilnost, visina biljke ili vreme cvetanja igraju najvažniju ulogu u stabilnosti prinosa

Međunarodno istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj kombinuje genetske otiske sa molekularnim markerima i testiranje na terenu da bi se stvorili, procenili i odabrali hibridi zahvaljujući genetičkom napretku. MAS Seeds poseduje 8 istraživačkih centara u Evropi i Africi za selekciju hibrida za svaku teritoriju i određivanje najbolje pozicije.

R%26D%20MAP%20FR.png

 

 

Istraživanje i razvoj genomike - pokazatelji

 • 9600 genetskih resursa kukuruza i uljarica
 • 1 biomolekularna laboratorija
 • 400 000 DNK ekstraktata analiziranih svake godine
 • 480 000 rasadničkih linija
 • Di-halpid programi za svaku vrstu
 • 40 uzgojnih partnera, u javnim i privatnim institucijama

MAS_Team_profile_R%26D2.jpg

MAS_Team_profile_R%26D1.jpg

istraživanje i razvoj agronomije - pokazatelji

 • 8 istraživačkih stanica i 230 lokacija za testiranje u Evropi
 • 4 lokacije zimske generacije (Čile, Argentina, Senegal, Meksiko)
 • 300 000 eksperimentalnih parcela
 • Svake godine 2,5 miliona agronomskih zabeleški
 • 110 izolovanih polja i 1700 kaveza i tunela za eksperimentalnu proizvodnju semena
 • 2 programa za istraživanje i razvoj "eksploatacionog sistema": AGROPLUS & NUTRIPLUS