Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Naše vrednosti

Naše vrednosti

MAS Seeds, vrednosti koje nas čine jedinstvenim

Posvećenost

Svo naše osoblje je duboko vezano za poljoprivredu, zemljište i seme, i sve vreme pokazuje veliku strast i angažovanje. To je izvor visokih performansi i dugotrajnih dobrih odnosa sa našim kupcima i partnerima u dobrim i lošim vremenima

 

Timski duh

Naši kooperativni počeci, zadovoljstvo zajedničkog rada i veće kolektivne efikasnosti, navika solidarnosti kada se suočavamo sa teškim izazovima, za nas predstavljaju pravu snagu.

 

Poštovanje

Međusobno poštovanje, pažljivo slušanje svih, radi razumevanja potreba i želja naših kupaca, partnera i saradnika, bez obzira na kulturnu pripadnost, za nas je stvarno stanje uma.

 

Okusiti izazov

Novi proizvodi, nova rešenja, nove teritorije ... Promovišemo individualne i kolektivne inicijative. To je za nas pokretačka snaga, bez obzira na poreklo ili kulturu.

 

TEAM%20Photo%20shooting%20(53)_0.jpg

Inovacije

Stvaranje novih sorti je svrha naših istraživača. Sve u vezi sa genetikom i agronomijom, nove prakse i rešenja su bili i ostali da budu pronađeni, i mi usmeravamo sve naše snage na inovacije kako bismo doneli dodatnu vrednost našim kupcima.

Održivost

Biti poljoprivrednik znači kultivisanje budućnosti. Sa našim kupcima i partnerima razvijamo pouzdane odnose zasnovane na dugoročnoj i zajedničkoj viziji profitabilne i održive poljoprivrede.