Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Od Maisadour Semences do MAS Seeds

Od Maisadour Semences do MAS Seeds

Istorijat

Ogranak Maisadour Group za semenarstvo je formiran 1949. godine, par godina nakon stvaranja poljoprivrednih zadruga 1936., na jugozapadu Francuske. Ambicije su bile velike: stvoriti, proizvesti i snabdeti visoko-kvalitetnim hibridima kukuruza Francusko tržište koje je bilo u fazi snažnog razvoja. Ambicija koja je znatno prevaziđena 80 godina kasnije.

Danas, Maisadour Semences postaje međunarodna kompanija za proizvodnju semena čije aktivnosti nisu ograničene samo na kukuruz, već i seme suncokreta, uljane repice, lucerke i mnoga druga. Uz ove nove ambiciozne izazove, brendu je bilo potrebno novo ime i izgled, koji su povezani sa njegovom istorijom, ali su bolje prilagođeni međunarodnoj platformi i odgovaraju našim raznovrsnim aktivnostima.

1936

Formiranje Blé des Landes Cooperative

1949

Početak proizvodnje semena

1962

Uspostavljanje istraživanja i razvoja hibrida kukuruza

1973

Blé des Landes Coopératives postaje Maïsadour Coopérative

1981

Uspostavljanje istraživanja i razvoja hibrida suncokreta

1989

Maïsadour započinje međunarodni razvoj otvaranjem ogranka u Nemačkoj

1990

Otvaranje ogranka u Italiji

1991

Otvaranje ogranka u zemljama Beneluksa

1992

Otvaranje ogranka u Portugaliji i Španiji

1999

Formiranje Maisadour Semences SA

2003

Otvaranje ogranka u Mađarskoj

2005

Otvaranje ogranka u Poljskoj

2006

Otvaranje ogranka u Rumuniji

2007

Otvaranje ogranka u Ukrajini

2008

Otvaranje ogranka u Rusiji

2009

Otvaranje ogranka u Turskoj

2010

Otvaranje fabrike semena u Ukrajini

2016

Pokretanje prvog centra za istraživanje i razvoj u Rusiji

2017

Stvaranje strateške poslovne jedinice posvećene "novim tržištima"

2018

Otvaranje novog centra za istraživanje i razvoj u Borispolu, Ukrajina