Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Ključni pokazatelji

Ključni pokazatelji

MAS Seeds u brojkama

Upoznajte MAS Seeds kroz ključne pokazatelje kompanije

8

istraživačkih centara

stvaranje hibrida kukuruza, suncokreta i uljane repice

12

ogranaka u inostranstvu

Razvoj u 50 zemalja

140

miliona

EUR-a prometa

15%

prometa

se investira u istraživanje i razvoj svake godine

350

hibridnih sorti

i 220 roditeljskih linija se proizvede svake godine

400

stručnih

poljoprivrednika u proizvodnji semena

700

saradnika

u Francuskoj i u inostranstvu, ukupno preko 20 nacionalnosti

250

agronoma

koji prate distributere i proizvođače za naše klijente