Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Naše oblasti stručnosti

Naše oblasti stručnosti

Glavni cilj MAS Seeds-a je razvoj sve profitabilnije i održive poljoprivrede. Da bismo to postigli, radimo na 4 glavne oblasti stručnosti:

Istraživanje i razvoj bez granica

Inovacioni stručnjak, MAS Seeds kombinuje genomiku, agronomiju i partnerstvo, kako bi vam ponudili lokalno prilagođene sorte.

Pravi hibrid na pravom mestu

Koristeći svoje iskustvo i uzgajanje bilja od strane MAS Seeds, naši predstavnici prodaje će vam ponuditi najbolje prilagođena semena za vaše polje.

Proizvodnja visoko-kvalitetnog semena

Širom sveta naši timovi se mobilišu za proizvodnju semena, zadovoljavajući najviše standarde

Uslužni servisi za podršku

MAS Seeds obezbeđuje dodatna rešenja za svoje seme kako bi se optimizirale vaše kulture i vaše krmno bilje.