Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Upoznajte MAS Seeds

Upoznajte MAS Seeds

MAS Seeds je brend kompanije Maïsadour. Radimo već 80 godina u oblasti semenarstva i spremni smo da podelimo naše znanje stečeno kroz iskustvo

Od Maisadour Semences do MAS Seeds

Maisadour Semences se ponovo ostvaruje i potvrđuje svoje međunarodne ambicije prerastajući u MAS Seeds

Naša uverenja

Da bi odgovorio na demografski izazov, MAS Seeds kombinuje poljoprivredu i nauku da bi mogao da ponudi profitabilna i ekološka poljoprivredna rešenja

Naše vrednosti

Vođen ambicioznim projektom, MAS Seeds se oslanja na timove koje ujedinjuju snažne vrednosti

Ključni pokazatelji

MAS Seeds, inovativna ekspertska kompanija međunarodnog profila